Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:03:02 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

TRUNG TÂM GDTX CHÂU THÀNH A

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
-
+

THÔNG BÁO V/v ôn tập và nhận hồ sơ dự thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT- Năm 2016(12/04/2016 19:04:59 GMT+7)

  SỞ GD & ĐT HẬU GIANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTGDTX CHÂU THÀNH A                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Số: 51/TB-GDTX                                         Châu Thành A, ngày 08 tháng 4  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v ôn tập và nhận hồ sơ dự thi THPT quốc gia

và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Năm 2016

 

Căn cứ công văn số 253/SGDĐT-QLCSVC-KT&KĐ, ngày 28/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang v/v hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận THPT,

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia và việc kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ dự thi của học viên, Trung tâm GDTX Châu Thành A thông báo ôn tập và nhận hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Người đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

Gồm có:

a. Đối với thí sinh tự do dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT:

- Hồ sơ đăng ký dự thi (có bán tại Trung tâm GDTX).

- Học bạ THPT.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao có chứng thực);

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm; 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

- Giấy khai sinh (bản sao).

          - Chứng minh nhân dân (bản sao).

  1. Đối với thí sinh tự do dự thi xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng:

- Hồ sơ đăng ký dự thi (có bán tại Trung tâm GDTX).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm; 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

          - Chứng minh nhân dân (bản sao).

 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và ôn tập:

* Nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 30/4/2016.

* Ôn tập:

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 09/5/2016.

- Địa điểm nhận hồ sơ và ôn tập: Tại Trung tâm GDTX Châu Thành A.

Nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với TTGDTX trong ngày giờ làm việc (ĐT: 0711.3946646).

 

Nơi nhận:                                                                                                P. Giám đốc                 

-Như kính gởi.                                                                                               (Đã ký)

-Lưu HC.                                                                                            

 

 

 

                                                                                                          Trịnh Thị Thu Hà

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter