Hôm nay ngày 21/01/2019, 12:39:17 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-
+

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(17/05/2018 09:05:07 GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 1733/QĐ-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục của ngành GD&ĐT; thực hiện Kế hoạch số 1871/BGDĐT-TĐKT, ngày 10/5/2018 của Bộ GD&ĐT về thông báo kế hoạch kiểm tra,

          Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và triển khai các giải pháp khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua, Ngày 16/5/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục đến làm việc với ngành GD&ĐT Hậu Giang để đánh giá, rút kinh nghiệm để các công tác này được thực hiện được tốt hơn trong thời gian tới.

         Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Đăng Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT, Bộ GD&ĐT, Phó trưởng đoàn; Ông Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT; Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT; Bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ GDTH, Bộ GD&ĐT; Bà Bùi Thị Lựu, Chuyên viên Vụ TĐKT, Bộ GD&ĐT.

       Thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra trong 01 ngày tại 02 điểm trường: Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh về góc độ cơ sở thực hiện và tại Sở Giáo dục và Đào tạo ở góc độ quản lý về một số nhiệm vụ trong công tác thi đua – khen thưởng, các giải pháp khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

       Qua đợt kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm của Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua   – khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Giáo dục Hậu Giang đã nhận thấy được ưu điểm cần phát huy cũng như những mặt hạn chế cần khắc trong thời gian tới về công tác thi đua – khen thưởng, đồng thời có những giải pháp thiết thực hơn trong việc đẩy lùi bệnh thành tích trong giáo dục.

 

Tin: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter