Hôm nay ngày 21/01/2019, 12:36:42 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017
-
+

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017(09/01/2018 09:01:41 GMT+7)
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

         Sáng ngày 04/01/2018, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2017.

         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT; Các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GD&ĐT.

       Năm 2017, Giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang đã đạt được các kết quả quan trọng, nổi bật như:

       - Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp học, huy động học sinh đến trường các cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng phát triển, hoàn thiện về cơ cấu; số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

       - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.

         - Tổ chức triển khai sâu rộng, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch 52/KH-UBND của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

        - Chất lượng giáo dục các cấp học phổ thông được giữ vững và chuyển biến tích cực.

       - Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dụcvà xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Triển khai thực hiện về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

        - Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chỉ đạo, trong năm 2017, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Đại hội công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2017-2022 và đi vào hoạt động hiệu quả.

         - Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ các hoạt động xã hội thiết thực để thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong ngành, đồng thời quan tâm và hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn...

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đánh giá những mặt hạn chế, khó khăn, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý một số vấn đề cần tập trung như sau:

         - Thực hiện tốt chức năng tham mưu đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND; phối hợp tốt với các Sở, ngành có liên quan hoàn thành nhiệm vụ của Sở.

          - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”; Tổ chức học tập, thông tin, tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các Nghị quyết, văn bản của Trung ương và của tỉnh.

         - Tiếp tục điều chỉnh về tổ chức, cơ cấu bộ máy quản lý; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong cơ quan.  

          - Đảm bảo thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, thường xuyên duy trì, đảm bảo chế độ hội họp để đánh giá rút kinh nghiệm về công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

          - Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CC.

         - Đoàn kết tốt trong nội bộ, không ngừng nghiên cứu, học tập đổi mới công tác tham mưu, quản lý cũng như tác phong công tác, lề lối làm việc nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, quản lý chỉ đạo, đảm bảo tính năng động, sáng tạo, sâu sát; 

         - Các phòng ban chức năng trực thuộc Sở thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo kịp thời trong quản lý, chỉ đạo toàn ngành; đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra;

         - Nắm chắc tình hình cơ sở và lĩnh vực được phân công; tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy nhân sự đủ sức đảm đương công việc. Thực hiện tốt đồng thời tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy chế cơ quan; 

         - Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cho nhu cầu công tác, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức cơ quan công tác, học tập, nghiên cứu;

         - Mỗi cán bộ, công chức cơ quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, năng động, sáng tạo; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; tiết kiệm, bảo vệ và giữ gìn tài sản công, sâu sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 và bầu Ban thanh tra nhân cơ quan Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2018-2019./.

   Tin: Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter