Hôm nay ngày 22/05/2019, 4:00:48 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018
-
+

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018(21/05/2018 16:05:12 GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở năm học 2017 – 2018.

         Từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2018 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2017 – 2018. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đ/c Võ Quốc Thoại – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục làm trưởng đoàn; đ/c Trịnh Thị Ngọc Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục làm phó trưởng đoàn; cùng các đồng chí Chủ tịch các CĐCS trực thuộc được phân công chấm chéo giữa các đơn vị với nhau.

          Đoàn kiểm tra làm việc theo cụm huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các nội dung như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; thực hiện các chỉ tiêu được giao trong năm học; bảng tự chấm điểm đánh giá, xếp loại CĐCS vững mạnh; việc sử dụng kinh phí công đoàn; hồ sơ sổ sách của công đoàn; những phong trào, mô hình mới đột phá trong năm học.

          Nhìn chung, đa số các CĐCS trực thuộc đều thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ CĐVN, các chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến đoàn viên Công đoàn; xây dựng các quy chế theo quy định và thực hiện theo quy chế đã đề ra; tổ chức sinh hoạt Công đoàn đúng thời gian quy định, nội dung thiết thực; hệ thống hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ, kịp thời; thực hiện đúng các quy định về đoàn viên và cán bộ Công đoàn; tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người Lao động vào đầu năm học; vận động CBNGLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Ngành, của Công đoàn cấp trên tổ chức. Các đơn vị đều thực hiện việc lập dự toán vào đầu năm, thực hiện thu chi đúng quy định, chứng từ cập nhật đầy đủ, kịp thời, quyết toán đúng thời gian quy định, nhiều đơn vị thực hiện đạt và vượt 23 chỉ tiêu mà Công đoàn ngành đã giao từ đầu năm học.

          Qua đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã chấm và ghi nhận 28/29 đơn vị đạt vững mạnh, và 01/29 đơn vị đạt loại khá./.

 

Tin: Ngọc Lệ

Công đoàn giáo dục tỉnh

 

                                  

 

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter