Hôm nay ngày 21/10/2019, 5:54:54 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị
-
+

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị(25/01/2019 14:01:21 GMT+7)
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị

Flie đính kèm

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter