Hôm nay ngày 26/02/2020, 4:21:15 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị
-
+

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị(09/11/2018 15:11:13 GMT+7)
Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị

            Ngày 01 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị.

            Thành phần tham dự Hội nghị: các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, DTKT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và đại diện Hội Cựu Giáo chức tỉnh.

             Sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2018; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận trong thời gian qua, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, nổi bật như sau:

 

1. Những mặt đạt được

- Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2018-2019.

- Về mạng lưới trường, lớp học,toàn ngành có 337 trường từ mầm non đến trung học phổ thông (giảm 03 trường so với cùng kỳ); đã huy động học sinh từ cấp học mầm non đến các cấp học phổ thông là 159.493/156.911(đạt tỉ lệ 101.65%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao); huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tập, sách, quần áo, xe đạp, học bổng,… cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và phục vụ cho các hoạt động khác của nhà trường với tổng giá trị quy ra thành tiền trên 10,2 tỷ đồng.

- Công tác sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019, cụ thể:phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phốvới tổng kinh phí là 176.001.542.000 đồng (trong đó xây dựng mới là 158.204.068.000 đồng, sửa chữa là 17.977.474.000 đồng); các trường THPT trực thuộc với tổng kinh phí là 7.400.000.000 đồng.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh cụ thể: tổ chức thi Tập san giữa các phòng Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hội thi Cán bộ quản lý giỏi cho tất cả các trường THPT, PTDTNT tỉnh.

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến thời điểm hiện tại có 202/337 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 59,94%, ước đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm (60-65%).

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT xem xét cho ý kiến để trình về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; tham mưu ban hành văn bản hiệp y kết quả xếp hạng các khối thi đua thuộc phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng dự thảo tiêu chí thi đua cho phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố năm học 2018-2019.

- Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.Tổ chức tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Thành lập đoàn công tác làm việc với phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

          II. Những mặt hạn chế

- Đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 dù có quyết tâm tuy nhiên thực tế vẫn còn những bất cập trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh tăng so với biên chế được giao, công tác sắp xếp, bố trí còn nhiều khó khăn.

- Công tác huy động ở mầm non, mẫu giáo dù có cố gắng tuy nhiên một số địa phương tỷ lệ vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu giao.

- Công tác đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục ít nhiều còn bất cập về số lượng và cơ cấu, nhất là bậc học mầm non còn bị động (nguồn lực, kinh phí) vào đầu năm học.

- Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nói chung, công tác thi đua – khen thưởng nói riêng chưa được một số cán bộ quản lý quan tâm nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

- Qua công tác thanh, kiểm tra vẫn còn một số đơn vị thực hiện công tác phân công, công tác cập nhật hồ sơ sổ sách, các khoản thu chưa đúng quy định, chưa theo các văn bản hướng dẫn.

 

3. Một số nhiệm vụtrọng tâm từ nay đến cuối năm 2018

- Về công tác chuyên môn:tăng cường công tác kiểm tra, thao giảng, dự giờ theo kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và đội tuyển dự thi cấp quốc gia; quan tâm chỉ đạo giáo viênđổi mới phương pháp giảng dạy;đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; sử dụng phần mềm ra đề thi và quản lý ngân hàng câu hỏi của ngành;chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh cuối học kỳ I năm học 2018-2019; đặc biệt chú ý công tác phân công nhiệm vụ theo đúng vị trí việc làm và đúng theo các văn bản hướng dẫn.

- Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường quản lí, chỉ đạo việc dạy thêm học thêm đúng quy định. Nếu phát hiện giáo viên của trường dạy thêm không đúng quy định, ngoài xử lí giáo viên, Ban Giám hiệu phải chịu trách nhiệm trong quản lí của mình (xem xét đánh giá xếp loại cuối năm).

- Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để phục vụ cho công tác kiểm tra năm 2018; quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, Sở GD&ĐT cụ thể: các phòng GD&ĐT phối hợp các trường THPT trên địa bàn trưng bày thành tựu giáo dục (mỗi đơn vị thực hiện 1 bảng theo Kế hoạch số 1487/KH-SGDĐT, ngày 02/11/2018); các phòng chuyên môn thuộc Sở trưng bày 02 gian hàng.

- Các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 đảm bảo trang trọng về hình thức, nội dung.

- Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19; đặc biệt các phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị phân công giảng dạy lại theo thông báo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT, đồng thời gửi báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT.

- Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; triển khai tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 theo Công văn số 1507/CV-SGDĐT ngày 07/11/2018 của Sở GD&ĐT.

- Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế; đối với Bảo hiểm tai nạn thực hiện trên tinh thần học sinh tự nguyện (không bắt buộc).

- Các đơn vị trực thuộc gửi về Sở Quy chế chi tiêu nội bộ để thẩm định, trước ngày 19/11/2018 (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính).

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm khi thẩm tra trình độ học vấn đối với thanh niên trong địa bàn thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát công tác quy hoạch đội ngũ để có kế hoạch tham mưu bồi dưỡng, đào đạo theo quy định.

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phốphối hợp các phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học trong đó ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các công trình nhà vệ sinh.

- Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đồng thời đây cũng là cơ sở xét thi đua năm học 2018-2019.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; công tác truyền thông, nhân rộng các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt của cơ sở gửi về Văn phòng Sở để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Trên đây là các ý kiến kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị Giao ban, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần nội dung của Thông báo này./.      

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter