Hôm nay ngày 25/08/2019, 12:54:28 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016(28/10/2016 16:10:41 GMT+7)
* THỨ HAI (31/10) - 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ đầu tuần. Điểm tại sân trụ sở Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên của: Công đoàn giáo dục tỉnh và các phòng chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho Lễ chào cờ. - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ Ba (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.. - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho đồng chí Bùi Đức Quang dự Hội nghị tổng kết chương trình SEQAP ngành GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp với Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về kế hoạch tổ chức 20.11.2016 theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng KHTC và Văn phòng cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua.

* THỨ BA (01/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp xét khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Thái Văn Út cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp giao ban Hiệu trưởng các Trường THPT. Điểm tại Trường THPT Vị Thủy. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời. Mời Hiệu trưởng các trường THPT cùng dự (thay thư mời)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia tại Trường tiểu học Đông phú 3, huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Long Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc(Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Mobifone Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hoàng Nguyên cùng dự.

* THỨ TƯ (02/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Nguyễn Văn Bên, Trần Hiền Hòa và Trần Thị Huyền cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tổng kết cuộc thi Sáng tạo xanh”. Điểm tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT mở rộng. Mời các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng Đảng ủy và TCCB Đảng ủy phối hợp chuẩn bị nội dung.

* THỨ NĂM (03/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn. Mời thành viên Ban Tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn Thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự đối thoại với lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường THPT Cái Tắc. Điểm tại trường THPT Cái Tắc. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn giáo dục tỉnh và các phòng: GDTrH, KHTC, TCCB cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Dạy trẻ khuyết tật, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm NN-TH, cùng dự (thay thư mời).

* THỨ SÁU (04/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn Thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Minh Quang. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter