Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:57:11 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017(27/10/2017 15:10:25 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

         * THỨ HAI (30/10)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: Chủ tịch công đoàn, lãnh đạo Văn phòng và đại diện lãnh đạo Phòng KHTC cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua.

- 9 giờ, Giám đốc dự họp với Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. Mời các đồng chí: Thái Văn Út, Nguyễn Văn Bên và Trần Thị Huyền cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban chấp hành cùng dự.

          * THỨ BA (31/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết chiến lược cán bộ gắn với tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng và sơ kết Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi năm 2017-2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ Khảo thí – CNTT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp rà soát công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra công tác Đảng cuối năm. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy Sở, đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, đồng chí phụ trách học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng Pháp chế - CTTT. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên của phòng cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị thuộc phòng GD&ĐT. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Thanh tra chuẩn bị nội dung thông qua.

            * THỨ TƯ (01/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

            * THỨ NĂM (02/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp tục dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị Khoa học quốc tế. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ.

            * THỨ SÁU (03/11)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp tụcdự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter