Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:02:43 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2)của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018
-
+

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018(29/05/2018 08:05:52 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018

* THỨ HAI (28/5)

- 8 giờ, Giám đốc dự họp với Sở Nội vụ về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19. Điểm tại Sở Nội vụ. Mời đồng chí Trần Thị Huyền cùng dự.

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Bùi Đức Quang và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 9 giờ, các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ trao Mái ấm công đoàn tại xã Vị Tân, TP. Vị Thanh.

* THỨ BA (29/5)                                        

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 Trường THPT chuyên Vị Thanh. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 7 giờ 30, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra Trường THCS Phan Văn Trị và Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực NGO. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc họp với Sở Xây dựng về kết quả thẩm định 16 phòng học của Trường THPT Vị Thủy. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự.

* THỨ TƯ (30/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Vĩnh Trung 4 và Vĩnh Tường 1, huyện Vị Thủy đạt chuẩn Quốc gia. Điểm tại Trường Tiểu học Vĩnh Trung 4, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc giao Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng phòng TCCB làm việc với tổ xác minh của thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.  

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – GDTX về công tác chuyên môn. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – GDTX dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

* THỨ NĂM (31/5)

- 6 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Mitting hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá. Điểm tại công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn kiểm tra xã Bình Thành huyện Phụng Hiệp xây dựng xã nông thôn mới năm 2018. Điểm tại UBND xã Bình Thành.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Văn phòng dự tập huấn sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Mời lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Văn phòng và các phòng: TCCB, QLCL-CSVC, GDMN, GDTH, GDTrH - GDTX, Pháp chế - CTTT cùng dự. Điểm tại Hội trường, Sở GD&ĐT. Văn phòng phối hợp phòng QLCL - CSVC chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực và Trương Định, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn Quốc gia. Điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự bế mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

* THỨ SÁU (01/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thông qua kế hoạch diễn tập phòng thủ. Điểm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng TCCB dự triển khai Quyết định hủy kết quả xét chuyển từ viên chức sang công chức. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp mặt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter