Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:56:55 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/03/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/03/2017(24/03/2017 14:03:46 GMT+7)
* THỨ HAI (27/3) - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3, UBND tỉnh. - 15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp thông qua danh sách xét chọn cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu giới thiệu về Bộ GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh và đại diện lãnh đạo các Phòng GDMN, GDTH, GDTrH cùng dự. Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung thông qua.

* THỨ BA (28/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Trường THPT Phú Hữu về tình hình hoạt động của trường trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Trường THPT Phú Hữu. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn, TCCB, KHTC, GDTrH cùng dự. Trường THPT Phú Hữu chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và sơ kết thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập năm 2016 của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ (Trường Tiểu học Thuận An).

- 14 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2017 do Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

         *THỨ TƯ (29/3)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Hậu Giang làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Văn phòng UBND thị xã Ngã Bảy. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban chấp hành cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điểm tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (đối thoại lần đầu).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trần Hoàng Nguyên, Nguyễn Thanh Thiên, Trần Văn Tính và Trần Hiền Hòa cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Hậu Giang làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Văn phòng UBND huyện Phụng Hiệp. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

          *THỨ NĂM (30/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai công tác thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCSVC-KT&KĐ phối hợp với Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Hậu Giang làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi huyện Châu Thành A. Điểm tại Văn phòng UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Sở GD&ĐT về tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp Ban Chỉ đạo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014 – 2015 và 2020”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Hậu Giang làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi huyện Châu Thành. Điểm tại Văn phòng UBND huyện Châu Thành.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

           *THỨ SÁU (31/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, sơ kết quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp giao ban Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT tỉnh, PTDTNT HimLam. Điểm tại trường THPT Tây Đô. Mời Hiệu trưởng các Trường THPT, PTDTNT tỉnh, PTDTNT HimLam cùng dự. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban chất lượng giáo dục mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter