Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:01:39 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018(22/06/2018 16:06:06 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018

* THỨ HAI (25/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác coi thi các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tập trung tại UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực thi THPT Quốc gia năm 2018 đến hết ngày 27/6/2018.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (đến hết ngày 26/6). Điểm tại Sở Nội vụ.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (26/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác an toàn giao thông. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác coi thi các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tập trung tại UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra cơ sở vật chất Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng QLCL- CSVC cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (27/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XI. Điểm tại hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội nghị báo cáo viên tháng 6/2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Châu Thành khóa XI. Điểm tại hội trường I, UBND huyện Châu Thành.

- 11 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) cùng với Tổ thư ký nhận bài thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn khảo sát thực tế xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tập trung tại trụ sở UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên dương “Gia đình văn hóa – Người tốt việc tốt tiêu biểu”; tổng kết Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

* THỨ NĂM (28/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban làm phách thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tụcdự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Châu Thành khóa XI. Điểm tại hội trường I, UBND huyện Châu Thành.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp với tổ chức NMAV. Điểm tại phòng họp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội năm 2017 (khen cao). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ SÁU (29/6)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tục dự Lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính. Điểm tại Sở Nội vụ.

 

* THỨ BẢY (30/6)

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên)họp lãnh đạo Hội đồng chấm thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp toàn thể Ban chấm thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter