Hôm nay ngày 10/12/2019, 8:40:13 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019(19/07/2019 16:07:53 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

* THỨ HAI (22/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Dạy trẻ khuyết tật tỉnh (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ DTKT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra các lớp phổ cập bơi hè năm 2019. Điểm tại Hồ bơi Ngã Bảy, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Chi bộ KHTC về việc chuẩn bị Đại hội Chi bộ (trù bị và chính thức). Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc. Mời đồng chí Bí thư Chi bộ KHTC dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Phòng GDTH rà soát công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Dạy trẻ khuyết tật tỉnh (chính thức). Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ DTKT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Nội vụ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

* THỨ BA (23/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ KHTC bộ cùng dự. Chi bộ KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc làm việcvới ngành GD&ĐT thành phố Vị Thanh về việc rà soát, sắp xếp số lớp, số học sinh và sử dụng đội ngũ các đơn vị trực thuộc phòng. Điểm tại Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung báo cáo và mời hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cùng dự (MN, TH, THCS).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra tình hình chuẩn bịtiếp đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH của Bộ GD&ĐT tại huyện Châu Thành và Châu Thành A. Mời đại diện Phòng GDTH cùng đi. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành và Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ KHTC (chính thức). Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra tình hình chuẩn bịtiếp đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH của Bộ GD&ĐT tại huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Mời đại diện Phòng GDTH cùng đi. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

- 17 giờ, Giám đốc dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

* THỨ TƯ (24/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Thanh tra dự Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp quý II/2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận thi THPT Quốc gia năm 2019. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ TCCB (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 12 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đón Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT tại sân bay Cần Thơ. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ TCCB (chính thức). Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

16 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

* THỨ NĂM (25/7)

- giờ 30phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

giờ, Giám đốc dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

14 giờ, Giám đốc dự bị tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

* THỨ SÁU (26/7)

- 5 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho Phòng GDTrH - GDTX dự Hội thảo “Liên kết xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL. Điểm tại Khách sạn TTC Hotel Premium Cần Thơ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

giờ, Giám đốc dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự tổng kết tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ BẢY (27/7)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đưa Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT ra sân bay Cần Thơ. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter