Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:27:05 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017(19/05/2017 15:05:41 GMT+7)
* THỨ HAI (22/5) - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2017. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự kiểm tra, giám sát Chi bộ QLCSVC-KT&KĐ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Chi bộ QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung báo cáo. - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp trao đổi kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Điểm tại phòng họp Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

         * THỨ BA (23/5)

-  7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp bàn về việc tiếp đoàn sinh viên nước ngoài đến thực hiện Chương trình Sinh viên huấn luyện năm 2017. Điểm Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH và Phòng Pháp chế-CTTT cùng dự. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền Phòng GDTrH kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: GDTrH, GDCN-GDTX cùng dự (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017. Điểm tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh.

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ TƯ (24/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với ngành GD&ĐT thị xã Long Mỹ về tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các  phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, TCCB, KHTC và cán bộ phụ trách thi đua cùng dự. Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo và mời Công đoàn Giáo dục thị xã, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác ôn thi THPT quốc gia tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: GDTrH, GDCN-GDTX cùng dự (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Ban Thường vụ tỉnh Hội Khuyến học. Điểm tại Hội Khuyến học tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ NĂM (25/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thông qua quy hoạch NGO. Mời thành viên Hội đồng thẩm định “Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 – 2020”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác tại thành phố Đà Nẵng. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

            * THỨ SÁU (26/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với ngành GD&ĐT huyện Phụng Hiệp về tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các  phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, TCCB, KHTC và cán bộ phụ trách thi đua cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung báo cáo và mời Công đoàn Giáo dục huyện, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017. Điểm tại TP. Đà Nẵng. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter