Hôm nay ngày 22/07/2019, 10:36:35 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018(14/09/2018 16:09:18 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

* THỨ BẢY (15/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 

* CHỦ NHẬT (16/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tục học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác tại Hà Nội.

 

* THỨ HAI (17/9)

- 7 giờ, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và tổ chức Lễ trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm học 2018-2019. Điểm Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 mở rộng. Điểm tại Hội trường A, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (18/9)

- 7 giờ, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TX. Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang (đến hết ngày 20/9/2018).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (19/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc (Nguyễn Hoài Thúy Hằng)dự tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018.Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TX. Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp chuẩn bị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ NĂM (20/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

 

* THỨ SÁU (21/9)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban chất lượng mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter