Hôm nay ngày 25/08/2019, 12:55:41 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/4/2018 đến ngày 20/4/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/4/2018 đến ngày 20/4/2018(13/04/2018 16:04:25 GMT+7)
* CHỦ NHẬT(15/4) - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Đại hội đại biểu Liên Chi hội sinh viên Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 – 2020. Điểm tại khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 

* THỨ HAI (16/4)

-  6 giờ, Giám đốcdự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Trần Văn Tínhlãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017 - 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng PC - CTTT chuẩn bị nội dung và thư  mời.

* THỨ BA (17/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Kỳ họp thứ Tám (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác Hà Nội. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017 – 2018 huyện Châu Thành A. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời: Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT. Điểm tại Khu sinh thái cốt 400, vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (18/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tụcdự Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT. Điểm tại Khu sinh thái cốt 400, vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017 – 2018 huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Mời: Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Trần Văn Tínhlãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 10 giờ, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

- 14 giờ, Giám đốc họp giải quyết nợ bảo hiểm xã hội. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, KHTC cùng dự. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ NĂM (19/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Điểm tại Hội trưởng Sở Khoa học và Công nghệ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề "Đổi mới hoạt động phát triển ngôn ngữ". Điểm tại Trường MG Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. Mời: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX; Giám đốc Công ty CP Sách và TBTH cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 18 giờ 30 phút, Giám đốc dự Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Điểm tại Công viên Xà No, Phường V, thành phố Vị Thanh.

* THỨ SÁU (20/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trường THPT Hòa An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Trường THPT Hòa An. Mời: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên)dự buổi làm việc với Trường Đại học Y dược Cần Thơ về công tác đào tạo nhân lực cho ngành Y tế Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề "Giáo dục nghệ thuật qua trải nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn". Điểm tại Trường MN Hoa Trà Mi, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2017 – 2018 huyện Châu Thành. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Mời: Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX và lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter