Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:24:02 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/5/2018 đến ngày 18/5/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/5/2018 đến ngày 18/5/2018(11/05/2018 16:05:18 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (13/5) - 19 giờ, Giám đốc Nguyễn Hoài Thúy Hằng ủy quyền đồng chí Lê Hồng Đào, Trưởng phòng Pháp chế - CTTT dự Lễ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Công viên Xà No, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* THỨ HAI (14/5)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội ý lãnh đạo Sở. Mời các đồng chí Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp thông qua dự thảo báo cáo và chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX, TCCB, QLCL – CSVC, Pháp chế - CTTT; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh và Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh cùng dự. Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan chuẩn bị nội dung. Điểm phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

* THỨ BA (15/5)

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự công bố quyết định thanh tra các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh; lãnh đạo các phòng: KHTC, TCCB, GDTrH-GDTX, Thanh tra. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 20 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX, TCCB, QLCL-CSVC cùng dự.

* THỨ TƯ (16/5)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) cùng với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc với Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh.  Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX, TCCB, QLCL – CSVC, Pháp chế - CTTT, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh cùng dự. Văn phòng phối hợp với Phòng GDTH hướng dẫn đơn vị thực hiện báo cáo và công tác chuẩn bị. Sau đó làm việc với Phòng GD&ĐT và các trường trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh. Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời theo thành phần của Bộ GD&ĐT.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND phường 7, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Phòng Pháp chế - CTTT dự Hội nghị triển khai các văn bản luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX, TCCB, QLCL – CSVC, Pháp chế - CTTT; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường: Trường Mầm non Hoa Trà Mi, Trường THCS Lê Quí Đôn TP Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, Trường Phổ thông DTNT tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT (thay thư mời).

- 14 giờ phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc về chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

* THỨ NĂM (17/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thành viên UBND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Thuận Hòa 2 và Trường Tiểu học Xà Phiên 3, huyện Long Mỹ đạt chuẩn Quốc gia. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo đoàn kiểm tra phòng học bộ môn và thư viện đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Công ty Ismart về việc dạy Toán bằng tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH, Phòng GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC họp toàn thể Hội đồng coi thi HSG các môn văn hóa THPT năm 2018. Điểm tại trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung.

* THỨ SÁU (18/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa THPT năm 2018. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ, 30 phú Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2017-2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter