Hôm nay ngày 25/08/2019, 12:56:24 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017(10/11/2017 15:11:18 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017

          * THỨ HAI (13/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp rà soát công tác chuẩn bị cho họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban tổ chức và lãnh đạo Văn phòng cùng dự, chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự buổi làm việc với huyện Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Bên họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.

- 9 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức họp mặt “Tri ân thầy cô”. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Hội Cựu giáo chức chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp rà soát, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng, các Phòng: KHTC, TCCB, Pháp chế - CTTT, QLCL – CSVC cùng dự và chuẩn bị nội dung, hồ sơ minh chứng. Tổ giúp việc cải cách hành chính chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Bên họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí theo Quyết định cùng đi.

            * THỨ BA (14/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. 

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Bên họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia buổi làm việc với thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường thành ủy Vị Thanh. 

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Trần Thị Huyền dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Điểm tại Khách sạn Đại Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí theo Quyết định cùng đi (đến hết ngày 15/11/2017).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia buổi làm việc với huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. 

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Bên họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.

              * THỨ TƯ (15/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 9 giờ, Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ((20/11/1982 – 20/11/2017) của ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

             * THỨ NĂM (16/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ((20/11/1982 – 20/11/2017) của ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

              * THỨ SÁU (17/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời các đồng chí trong Ban Tổ chức và thành viên các Tiểu ban giúp việc theo Quyết định cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung  và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Bên tham dự buổi làm việc với huyện Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

- 13 giờ, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Võ Quốc Thoại dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ((20/11/1982 – 20/11/2017) của ngành giáo dục và đào tạo huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với thị xã Long Mỹ . Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Hà Nội.

               * THỨ BẢY (18/11)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 (đến hết ngày 19/11/2017). 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter