Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:20:07 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017(10/02/2017 15:02:22 GMT+7)
* THỨ HAI (13/02) - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban tổ chức, Ban ra đề Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2016-2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đề thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 THCS năm học 2016-2017. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCSVC-KT&KĐ và Phòng GDTrH phối hợp chuẩn bị nội dung. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang. - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn cơ quan cùng dự. - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

*THỨ BA (14/02)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trường PTDTNT về biên chế của trường. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Ban Giám hiệu Trường PTDTNT tỉnh, Trưởng Phòng TCCB, GDTrH cùng dự (thay thư mời). Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Coi thi, Ban Giám khảo Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2016-2017. Điểm tại Phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Công ty phần mềm quản lí giáo dục. Điểm tại Phòng làm việc của Giám đốc. Mời đồng chí Trần Hoàng Nguyên cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp với Ban Chấp hành Công đoàn ngành giáo dục tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Chi đoàn cơ quan Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đoàn viên của Chi đoàn cùng dự, Đồng chí Phạm Kim Ngọc chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành A và kiểm tra một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn huyện. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX cùng đi.

          *THỨ TƯ (15/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2013 – 2016 và sơ kết học kỳ 1, năm học 2016 – 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDMN dự Khai mạc Hội nghị tập huấn Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

          *THỨ NĂM (16/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Thái Văn Út cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Tổng kết công tác thi THPT quốc gia năm 2016. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH phối hợp Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Khai mạc Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2016-2017. Điểm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Vị Thanh. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ bàn giao mái ấm công đoàn của ngành giáo dục. Điểm tại ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp rà soát công tác chuẩn bị sơ kết Đề án xã hội học tập. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự. Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung.

           *THỨ SÁU (17/02)

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự đối thoại với Hội đồng sư phạm Trường THPT Lê Hồng Phong. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng: GDTrH, KHTC, TCCB cùng dự.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác tại Đồng Tháp. Mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng, các phòng: GDTH, GDTrH cùng đi.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter