Hôm nay ngày 20/04/2019, 3:45:27 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018(09/11/2018 15:11:06 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

* THỨ HAI (12/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc định kỳ với thị xã Ngã Bảy. Điểm làm việc tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn Văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang lần thứ IX - năm 2018.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông năm 2018. Điểm tại khách sạn Vạn Phát, khu vực 3, Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (đến hết ngày 16/11/2018).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự buổi làm việc với thành phố Vị Thanh về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Tổ Trưng bày những thành tựu ngành Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc định kỳ với huyện Phụng Hiệp. Điểm làm việc tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự buổi làm việc với huyện Vị Thủy về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy(Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 45 phút).

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

* THỨ BA (13/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc định kỳ với huyện Long Mỹ. Điểm làm việc tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với trường CĐCĐ Hậu Giang về việc đặt lớp đào tạo sau đại học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự buổi làm việc với huyện Châu Thành về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc định kỳ với thị xã Long Mỹ. Điểm làm việc tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự buổi làm việc với huyện Châu Thành A về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

* THỨ TƯ (14/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họpHội đồng sáng kiến khoa học Sở GD&ĐT.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tham gia chuyến học tập kinh nghiệm mô hình can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập tại tỉnh Tiền Giang. Điểm tại tỉnh Tiền Giang. Mời đại diện lãnh đạo phòng GDTH cùng đi.

- 9 giờ 30 phút, Giám đốc họp chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Tổ cải cách hành chính và đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự. Tổ cải cách hành chính chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với phòng KHTC về việc tất toán các dự án tồn đọng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị liên quan.

- 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với đoàn kiểm tra đánh giá hoạt động công đoàn năm 2018, của Liên đoàn Lao động tỉnh. Điểm phòng họp trực tuyến, Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục chuẩn bị nội dung báo cáo.

* THỨ NĂM (15/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời lãnh đạo các phòng thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng GDTH tham gia chuyến học tập kinh nghiệm mô hình can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập tại TP Hồ Chí Minh. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

* THỨ SÁU (16/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 huyện Châu Thành. Điểm tại hộ Trương Thị Sol, ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 huyện Phụng Hiệp. Điểm tại hộ Bùi Hoàng Đá, ấp Hưng Thạnh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 huyện Châu Thành. Điểm tại hộ Nguyễn Văn Đô, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter