Hôm nay ngày 25/08/2019, 12:57:17 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018(09/04/2018 09:04:54 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

* THỨ HAI (09/4)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi “Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng” lần thứ IV năm 2018 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 9 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đề thi học kỳ II năm học 2017 – 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự tập huấn phần mềm quản lý văn bản (phiên bản mới) do UBND tỉnh triển khai. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Văn phòng, Thanh tra, TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn khảo sát tiến độ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự thực hiện quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo (cấp trưởng, phó): Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, TCCB, KHTC, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

* THỨ BA (10/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy nghe báo cáo dự thảo thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. Mời các đồng chí: Bùi Đức Quang, Trần Hiền Hòa, Trần Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy chuẩn bị nội dung và mời lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội thi “Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng” lần thứ IV năm 2018 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 15 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự lễ ra mắt Dự án “Con thuyền mơ ước”. Điểm tại khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Mời đồng chí Hà Thế Trung cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tổng kết Hội thi “Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng” lần thứ IV năm 2018 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ TƯ (11/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp mặt Tết Chôl – Chnăm – Thmây năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tụclãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc tiếp Đoàn công tác của Cục dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính nắm tình hình hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh của tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH phối hợp với Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nộp dung tiếp đoàn và cùng dự.

- 9 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Tổ dư luận xã hội. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét thi đua, khen thưởng Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố và Khối thi đua các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn thăm và chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Chùa SaSaNa RăngSây, khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh. 

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (12/4)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; sơ kết công tác Quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. 

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra hoạt động GDTX tại các Trung tâm GDNN – GDTX huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A và thị xã Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH – GDTX cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội nghị báo cáo viên tháng 4/2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Giám đốc đi công tác tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

* THỨ SÁU (13/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội thảo chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá”. Điểm tại khách sạn Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra hoạt động GDTX tại các Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH – GDTX cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tập huấn công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. Mời đồng chí Lâm Phương Châu cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tổng kết Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter