Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:52:27 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016(05/08/2016 15:08:28 GMT+7)
* THỨ HAI (08/8) - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp thông qua dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua. Sau đó họp rà soát công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2015 – 2016 Ngành giáo dục và đào tạo. Mời Lãnh đạo Văn phòng, Phòng GDTH cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Phòng QLCSVC – Khảo thí và Kiểm định về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2016. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLCSVC – Khảo thí và Kiểm định dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. - 14 giờ, Giám đốc tham gia tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (09/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra tình hình nâng cấp, sửa chữa trường lớp học và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng đi (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh.  Công đoàn giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn  “Đổi mới tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục ở trường tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh”. Điểm tại trường TH Trần Quốc Toản, Thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp chuẩn bị triển khai mô hình trường học mới VNEN. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ TƯ (10/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ GDTrH. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đảng viên của Chi bộ cùng dự. Đồng chí Trần Hiền Hòa chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Điểm tại Hội trường Thành ủy thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Mời Trưởng các phòng TCCB, KHTC, QLCSVC - Khảo thí và Kiểm định và Phòng GDCN-GDTX cùng dự và chuẩn bị nội dung.

* THỨ NĂM (11/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Chi bộ GDCN - GDTX. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp bàn kế hoạch xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư. Điểm tại Ban tiếp công dân tỉnh.

          - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và tổng kết công tác tổng điều tra phổ cập giáo dục độ tuổi từ 0 – 60. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ SÁU (12/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng KHTC cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc với Thường trực UBND huyện Châu Thành A về công tác chuẩn bị năm học mới. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND huyện Châu Thành A. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở cùng đi. Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung báo cáo.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter