Hôm nay ngày 25/08/2019, 12:55:15 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/5/2016 đến ngày 13/5/2016
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/5/2016 đến ngày 13/5/2016(06/05/2016 22:05:39 GMT+7)

 * THỨ BẢY (07/5/2016)

- 16 giờ, Giám đốc tiếp Đoàn Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia. Điểm tại Nhà khách Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

* THỨ HAI (09/5)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ đầu tuần. Điểm tại sân trụ sở Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho Lễ chào cờ.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng KHTC để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của phòng và kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT.

 

* THỨ BA (10/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung thông qua.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng GDCN-GDTX về tình hình hoạt động của phòng trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 1 (cũ). Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ trao học bổng Chia sẻ ước mơ 2016”. Điểm tại Hội trường thành ủy TP. Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban giám khảo chấm “Bài giảng elearning” Hội thi “Giáo viên, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập”. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các thành viên có tên theo quyết định cùng dự. Phòng QLCSVC – KT & KĐ chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ TƯ (11/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (12/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Pháp chế - CTTT dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban giáo dục tiểu học. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại TT Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (13/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch Dự án quản lí thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long WB6 năm 2015 và 2016 (phần vệ sinh trường học). Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter