Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:11:09 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017(05/06/2017 08:06:49 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017

           * THỨ HAI (05/6)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Hội thi Tin học trẻ” lần thứ XIV năm 2017 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Trần Hoàng Nguyên cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả Đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả Đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Trần Hoàng Nguyên dự Bế mạc Hội thi Tin học trẻ” lần thứ XIV năm 2017 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh.

          * THỨ BA (06/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Ban Thư ký Hội đồng thi THPT quốc gia về việc chuẩn bị họp Hội đồng thi và Lãnh đạo, thư ký các điểm thi. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định và các đồng chí: Thái Văn Út, Trần Hiền Hòa và Trần Hoàng Nguyên cùng dự. Đồng chí Trần Văn Tính chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCSVC-KT&KĐ. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả Đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          - 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ TƯ (07/6)

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp trao đổi, giải quyết các thắc mắc của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, GDTrH và Thanh tra cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng GDTrH kiểm tra trường học đạt chuẩn quốc gia tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời các cá nhân có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ NĂM (08/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng Thi THPT quốc gia. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng thi THPT quốc gia và Lãnh đạo, Thư ký các điểm thi. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Ban Thư ký chuẩn bị nội dung và thư mời

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban sao in đề thi. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định và các đồng chí: Thái Văn Út và Trần Hoàng Nguyên cùng dự. Đồng chí Trần Hiền Hòa chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

           * THỨ SÁU (09/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chức năng, chuyên môn cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết việc thực hiện nghị quyết Đảng ủy Sở GD&ĐT 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình hành động 06 tháng cuối năm và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên và quần chúng thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời). Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung và thư mời các đại biểu có liên quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter