Hôm nay ngày 22/07/2019, 10:38:18 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019(01/03/2019 16:03:55 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (03/03) - 13 giờ, Giám đốc ủy quyền cho Lãnh đạo phòng TCCB đón Đoàn công tác của Cục nhà giáo, Bộ GD&ĐT tại sân bay Cần Thơ.

* THỨ HAI (04/3)

- 7 giờ, các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc về công tác tuyển dụng, sử dụng và tinh giản biên chế ngành giáo dục huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB,GDMN, GDTH, GDTrH-GDTX và KHTC cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp toàn thể Ban chấm thi HSG các môn văn hóa THCS năm học 2018 – 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong quyết định cùng dự. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung.

- 9 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ Quản lý chất lượng - CSVC. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2018-2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về công tác công tác tuyển dụng, sử  dụng và tinh giản biên chế ngành giáo dục. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB,GDMN, GDTH, GDTrH-GDTX, KHTC cùng dự (thay thư mời).

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh. Điểm tại trung tâm Văn hóa tỉnh. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự.

- 15 giờ, Giám đốc tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về công tác công tác tuyển dụng, sử dụng và tinh giản biên chế ngành giáo dục. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB,GDMN, GDTH, GDTrH-GDTX, KHTC và Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố cùng dự (thay thư mời).

* THỨ BA (05/3)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp xem xét, giải quyết nguyện vọng của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Thanh tra, TCCB, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phú, Giám đốcdự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrH-GDTX. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi Bé vui khỏe cấp học mầm non năm học 2018-2019. Điểm tại Trường MN Họa Mi, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 * THỨ TƯ (06/3)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động và Tọa đàm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Điểm tại Hội trường 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018. Điểm tại tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi Bé vui khỏe. Điểm tại Trường MN Họa Mi, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho Trưởng phòng TCCB dự ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. Điểm tại Hội trường 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp tiểu ban 2, Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo quyết định tiểu ban 2 cùng dự. Phòng PC - CTTT chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Tổng kết Hội thi Bé vui khỏe. Điểm tại Trường MN Họa Mi, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

- Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (07/3)

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)dự triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Điểm tại tại hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên và quần chúng thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban coi thi, chấm thi Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2018-2019. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc họp chi bộ TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (08/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốcdự họp cùng Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang.

- 14 giờ 30 phút,  Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.Điểm tại tại hội trường Sở GD&ĐT. Mời toàn thể công chức, viên chức cơ quan Sở GD&ĐT cùng dự.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter