Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:03:39 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/4/2018 đến ngày 05/5/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/4/2018 đến ngày 05/5/2018(27/04/2018 17:04:34 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/4/2018 đến ngày 05/5/2018

* CHỦ NHẬT (29/4)

- 14 giờ phút, Giám đốc tham gia Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018). Điểm tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

 

* THỨ HAI (30/4)

- Nghỉ Lễ 30/4.

- 6 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Điểm tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- Các đồng chí trực cơ quan theo lịch được phân công.

 

* THỨ BA (01/5)

- Nghỉ Lễ 01/5.

- Các đồng chí trực cơ quan theo lịch được phân công.

 

* THỨ TƯ (02/5)

- 7 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT (mở rộng).Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học.  Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 

* THỨ NĂM (03/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Hội thi “Giáo viên, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập” cấp tỉnh năm học 2017 – 2018. Điểm tại Trường TH Him Lam, thành phố Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đàokiểm tra công tác y tế trường học và kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2017 - 2018 thành phố Vị Thanh. Điểm tại Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh. Mời Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp sơ kết đánh giá công tác triển khai dạy học môn tiếng Anh cấp tiểu học theo tài liệu I learn my phonics and  I learn smart start. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời. 

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho đồng chí Bùi Đức Quang họp Chi bộ Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Điểm tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đàokiểm tra công tác y tế trường học và kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2017 - 2018 huyện Vị Thủy. Điểm tại Phòng GD&ĐT Vị Thủy. Mời Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

 

* THỨ SÁU (04/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tụcdự Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Trường THPT Cái Tắc về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tri ân trưởng thành và ngày Hội khi tôi 18. Điểm tại Trường THPT Cái Tắc. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Tổng kết Hội thi “Giáo viên, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập” cấp tỉnh năm học 2017 – 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

* THỨ BẢY (05/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Trường Tiểu học Thuận An, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter